Kevätseminaari 2017 – yhteenveto

ERYn kevätseminaari 2017 järjestettiin Helsingissä 12.5.

Seminaarin aiheeksi oli asetettu ”Missä on ergonomia?”. Seminaarissa kuulimme alustukset kuudelta suomalaisen ergonomiakentän merkittävältä toimijalta. Tämän jälkeen keskustelu jatkui paneelikeskustelun muodossa. Keskustelussa ja kysymyksissä nousi esiin se, palveleeko nykyinen ergonomiatoiminta niin työnte­kijöiden työkykyä, -turvallisuutta ja -hyvinvointia, kuin myös yritysten pro­sessien sujuvuutta ja tuottavuutta.

Paneelikeskustelun osallistujat Hannu Stålhammar (STM), Tuula Uurala (AVI), Anja Tanttu (JAMK), Rauno Hanhela (TTK), Esa-Pekka Takala (TTL) ja Arto Reiman (Oulun yliopisto)

Seminaarin yhteenveto ja käydyn keskustelun pohjalta laadittu lopputulema ovat luettavissa täältä. Kuultujen esityksien luentokalvot ovat ladattavissa alla olevista linkeistä.


Opiskelijapalkinto 2017

Heidi Virkkunen ja Asta Rahkonen esittelivät palkittua opinnäytetyötään.

Seminaarissa julkistettiin ERYn opiskelijpalkinnon saajat vuodelle 2017. Palkinto myönnettiin Asta Rahkoselle ja Heidi Virkkuselle työstään “Tuki- ja liikuntaelimistön fyysisen kuormituksen analysointi suurtehoimuroinnin aikana”. Opinnäytetyön lyhennelmä on luettavissa täällä.

AJANKOHTAISTA