Opiskelijapalkinto 2018 haettavissa

Suomen Ergonomiayhdistys ry (ERY) palkitsee vuosittain yhden suomalaisen ergonomian alaan liittyvän yliopisto- tai ammattikorkeakoulutasoisen perustutkinnon tai muun opinnäytetyön 500 euron suuruisella opiskelijastipendillä.

Opiskelijapalkintoa voivat hakea opiskelijat, joiden ergonomian alaan liittyvä yliopisto- tai ammattikorkeakoulutasoinen perustutkinto tai muu opinnäytetyö on valmistunut ja hyväksytty vuonna 2017 tai vuonna 2018 palkinnon hakuajan päättymiseen mennessä. Palkinnon hakuaika päättyy 31.3.2018.

Opiskelijapalkinnon myöntämisessä arvioidaan opinnäytetyötä seuraavista näkökulmista:

  1. tieteellinen arvo
  2. käytännöllinen arvo
  3. innovatiivisuus
  4. ajankohtaisuus

Opiskelijapalkinnon saajan päättää ERYn hallitus. Opiskelijapalkinnon saajan julkistaminen ja palkitun opinnäytteen esittely tapahtuvat ERYn kevätkokouksen yhteydessä 18.5.2018.

Opiskelijapalkinnon saajan edellytetään kirjoittavan tiivistelmän opinnäytetyöstään julkaistavaksi ERYn verkkosivustolla. Opiskelijapalkinnon saajalla on mahdollisuus edustaa Suomea ja ERYä Islannissa NES2018 konferenssissa 24.-27.6.2018. Palkinnon yhtenä tarkoituksena onkin kannustaa ergonomian alan opiskelijoita osallistumaan myös kansainväliseen ergonomian tietojen ja kokemusten vaihtoon. ERY kustantaa NES konferenssiin osallistuvan opiskelijapalkinnon voittajan matkakustannuksista puolet, tai maksimissaan 500 €.

Kopio hyväksytystä opinnäytetyöstä, vapaamuotoinen hakemus perusteluineen ja ohjaajan antama kirjallinen arvio opinnäytetyöstä lähetetään postitse tai sähköpostitse ERYn puheenjohtajalle alla ilmoitettuihin yhteystietoihin:

Suomen Ergonomiayhdistys ry c/o
Työturvallisuuskeskus
Yrjönkatu 29 C,
00100 Helsinki

Sposti: ery@ergonomiayhdistys.fi