Konferenssiapuraha 2018

Suomen Ergonomiayhdistys (ERY) myöntää vuonna 2018 jäsenilleen konferenssiapurahoja ergonomian alueen konferensseihin ja seminaareihin osallistumiseen. Apurahoja jaetaan yhteensä enintään 1 000 € arvosta. Apurahoja voidaan jakaa useammalle hakijalle hakemusten perusteella, ja niiden jaosta päättää ERY:n hallitus 16.3.2018 mennessä jätettyjen hakemusten perusteella. Oman esityksen pitäminen konferenssissa katsotaan eduksi, mutta se ei ole apurahan myöntämisen ehtona. Vuonna 2018 ERY haluaa konferenssiapurahalla tukea erityisesti nuoria, opiskelijoita ja työelämässä kehitys- ja tutkimustyötä tekeviä.

Vapaamuotoisesta hakemuksesta tulee selvitä mm. kongressin nimi, ajankohta ja paikka, oman esityksen nimi ja luonne (posteri, suullinen esitys). Hakemukseen tulee liittää myös arvio kokonaiskuluista sekä selvitys muualta haetusta ja myönnetystä matkaan liittyvästä rahoituksesta. Apurahan saajilta edellytetään kirjallisen raportin laatimista konferenssista julkaistavaksi edelleen ERY:n kotisivuilla.

Apurahan myöntämisestä päättää ERY:n hallitus kokouksessaan 22.3.2018. Apurahaa ei myönnetä takautuvasti.

Hakemukset konferenssiapurahoista jätetään 16.3.2018 klo 17 mennessä sähköpostilla yhdistyksen sähköpostiosoitteeseen ery@ergonomiayhdistys.fi

AJANKOHTAISTA