Suomen Ergonomiayhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous 2018

Meeting Park Forum Marski, Helsinki

30.11.2018, klo 14:00–15:00

Kokouksen esityslista

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 3. Kokouksen puheenjohtajan valinta
 4. Kokouksen sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien sekä ääntenlaskijoiden valinta
 5. Esityslistan hyväksyntä
 6. Toimintasuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2019
 7. Jäsenmaksun suuruuden ja taloussuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2019
 8. Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten valinta erovuoroisten jäsenten tilalle
 9. Toiminnantarkastajien ja heidän varahenkilöidensä valinta
 10. Käsitellään hallituksen esitys muutoksiksi yhdistyksen sääntöihin
  • Hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärän lisääminen neljällä. Esityksen mukaan hallituksessa voisi olla varsinaisia jäseniä kaksitoista henkilöä.
  • Sääntömääräisten kevät- ja syyskokousten yhdistäminen. Hallitus esittää, että yhdistyksellä olisi vuodessa vain yksi, marraskuussa järjestettävä vuosikokous, jossa käsiteltäisiin nykyisin sekä kevät- että syyskokouksessa käsiteltävät asiat.
 11. Muut asiat
 12. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!

TAPAHTUMAT