Opiskelijapalkinto 2019 haettavissa

 Suomen Ergonomiayhdistys ry (ERY) palkitsee vuosittain yhden suomalaisen ergonomian alaan liittyvän yliopisto- tai ammattikorkeakoulutasoisen perustutkinnon tai muun opinnäytetyön 500 euron suuruisella opiskelijastipendillä.

 Opiskelijapalkintoa voivat hakea opiskelijat, joiden ergonomian alaan liittyvä yliopisto- tai ammattikorkeakoulutasoinen perustutkinto tai muu opinnäytetyö on valmistunut ja hyväksytty vuonna 2018 tai vuonna 2019 palkinnon hakuajan päättymiseen mennessä. Palkinnon hakuaika päättyy 15.3.2019.

 Opiskelijapalkinnon myöntämisessä arvioidaan opinnäytetyötä seuraavista näkökulmista:

  1. tieteellinen arvo
  2. käytännöllinen arvo
  3. innovatiivisuus

 Opiskelijapalkinnon saajan päättää ERY:n hallitus. Opiskelijapalkinnon saajan julkistaminen ja palkitun opinnäytteen esittely tapahtuvat ERY:n kevätkokouksen yhteydessä 17.5.2019.

 Opiskelijapalkinnon saajan edellytetään kirjoittavan tiivistelmän opinnäytetyöstään julkaistavaksi ERY:n verkkosivustolla. Opiskelijapalkinnon saajalla on mahdollisuus edustaa Suomea ja ERY:ä Tanskassa NES2019 konferenssissa (25.-28.8.2019). Palkinnon yhtenä tarkoituksena onkin kannustaa ergonomian alan opiskelijoita osallistumaan myös kansainväliseen ergonomian tietojen ja kokemusten vaihtoon. ERY kustantaa NES-konferenssiin osallistuvan opiskelijapalkinnon voittajan matkakustannuksista puolet tai maksimissaan 500 €.

 Kopio hyväksytystä opinnäytetyöstä, vapaamuotoinen hakemus perusteluineen ja ohjaajan antama kirjallinen arvio opinnäytetyöstä lähetetään postitse tai sähköpostitse ERY:n puheenjohtajalle alla ilmoitettuihin yhteystietoihin:

 Suomen Ergonomiayhdistys ry c/o
Työturvallisuuskeskus
Yrjönkatu 29 C,
00100 Helsinki

 Sposti: ery@ergonomiayhdistys.fi

 

 

AJANKOHTAISTA