Konferenssiapuraha 2019 -hakemukset 30.4.2019 mennessä

Suomen Ergonomiayhdistys (ERY) myöntää vuonna 2019 jäsenilleen konferenssiapurahoja ergonomian alueen konferensseihin ja seminaareihin osallistumiseen. Apurahoja jaetaan yhteensä enintään 1 000 € arvosta. Apurahoja voidaan jakaa useammalle hakijalle hakemusten perusteella, ja niiden jaosta päättää ERY:n hallitus 15.3.2019 mennessä jätettyjen hakemusten perusteella. Oman esityksen pitäminen konferenssissa katsotaan eduksi, mutta se ei ole apurahan myöntämisen ehtona. Vuonna 2019 ERY haluaa konferenssiapurahalla tukea erityisesti nuoria, opiskelijoita ja työelämässä kehitys- ja tutkimustyötä tekeviä.

Vapaamuotoisesta hakemuksesta tulee selvitä mm. kongressin nimi, ajankohta ja paikka, oman esityksen nimi ja luonne (posteri, suullinen esitys). Hakemukseen tulee liittää myös arvio kokonaiskuluista sekä selvitys muualta haetusta ja myönnetystä matkaan liittyvästä rahoituksesta. Apurahan saajilta edellytetään kirjallisen raportin laatimista konferenssista julkaistavaksi edelleen ERY:n kotisivuilla.

Apurahan myöntämisestä päättää ERY:n hallitus. Apurahaa ei myönnetä takautuvasti.

Hakemuksien jättämisaikaa on pidennetty! Hakemukset konferenssiapurahoista jätettävä 30.4.2019 klo 17 mennessä sähköpostilla yhdistyksen sähköpostiosoitteeseen ery@ergonomiayhdistys.fi

AJANKOHTAISTA