Toimintaohjeet ERY:n pilottiklusterissa

ERY:n hallitus on päättänyt käynnistää klusteritoiminnan vuoden 2016 lopulla. Toiminnan onnistumiseksi on tärkeää, että niin klustereiden vetäjillä kuin osallistujilla on selkeä käsitys rooleista ja toiminnan pelisäännöistä. Rooleja ja pelisääntöjä on kuvattu alla olevassa listassa. Yleistä tietoa klusteritoiminnasta löytyy täältä.

Klusterin vetäjä

Ryhmän jäsen

Keskustelu netissä

Muuta