Jäsensivuista

Sivustoa kehitetään jatkossa siten, että osaan sivuihin vaaditaan sisäänkirjautuminen. Tämän toiminnon käyttöönotosta informoidaan jäsenistöä sekä toimitetaan tarvittavat tunnukset.

Jäsenille tarkoitetuille sivuille on tarkoituksena koota mm. jäsentiedotteet, kokous- ja seminaarimateriaaleja jne.

Kotisivujen kehittämisessä tavoitteena on, että jäsenistön on mahdollista luoda yhteys eri alueiden asiantuntijoihin sivuston tuella. Tavoitteena on myös, että sivusto tukee jäsenten verkostoitumista ja keskinäistä vuorovaikutusta. Tähän tavoitteeseen pyritään pääsemaan erityisesti näiden – vain jäsenille tarkoitettujen – sivujen avulla.

Jäsenille