Hallituksen kokoonpano

Elina Parviainen, yhdistyksen puheenjohtaja, elina.a.parviainen@humanprocessoy.com

NESin hallituksessa ERYn edustaja, 13v. Nokiassa globaalin kehitysorganisaation ergonomia-asiantuntijana tuotantoprosessien ja – teknologioiden suunnittelussa. Valmistui työnohjaajaksi ja prosessikonsultiksi 2013 Turun yliopistosta. Nykyisin yrittäjä, HumanProcess Consulting Oy: prosessikonsultti, työntutkija ja ergonomi.

Risto Toivonen, varapuheenjohtaja, toivonenristo@netscape.net

20 vuoden ergonomiura Työterveyslaitoksella. Nykyisin yksityinen ergonomia-alan ammatinharjoittaja.

 

Asta Koivikko, ERYn rahastonhoitaja ja jäsenasioiden hoitaja, asta.koivikko@ttk.fi

Työturvallisuuskeskuksessa 5 vuoden ajan; taustalta työfysioterapeutti.

 

Sanna Anttila, sanna.anttila@tut.fi

 

Työskentelee tutkijana ja opettajana Tampereen teknillisessä yliopistossa Turvallisuuden johtamisen ja suunnittelun yksikössä. Koulutukseltaan turvallisuusjohtamisen/-tekniikan DI, lisäksi opintoja psykologiasta. Jäsenenä ERYn hallituksessa nyt neljättä vuotta.

 

Susanna Järvelin-Pasanen, susanna.jarvelin@uef.fi

Yliopistolehtori Itä-Suomen yliopistossa,Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikössä.

Yhdistyksen CREE-yhdyshenkilö.

Kati Karhula, Kati.Karhula@ttl.fi

Työskentelee tutkijana Työterveyslaitoksella (vuodesta 2008), psykologian väitöskirja Helsingin yliopistoon (työstressin, työaikojen, unen ja palautumisen yhteydet), tutkimusalueena lähinnä organisatorinen ergonomia. ERY:n toiminnassa mukana vuodesta 2011.

 

Päivi Kekkonen, Paivi.Kekkonen@oulu.fi

Oulun yliopisto, tuotantotalous, työhyvinvointi ja tuottavuus –tutkimustiimi

Merja Leino, merja.leino@avi.fi

Työsuojelutarkastaja, Lounais-Suomen aluehallintovirasto.

Anja Tanttu, Anja.Tanttu@jamk.fi

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, lehtori, työhyvinvointi- ja ergonomia-aiheisia hankkeita.

Yhdistys