Yhdistys

Suomen Ergonomiayhdistys ry (ERY) on ergonomiaa työssään soveltavien ihmisten sekä ergonomiaa edistävien yhteisöjen yhdistys. ERY:n tehtävänä on välittää tietoa ergonomian alueen toiminnasta, luoda yhteyksiä alan tutkijoiden, kehittäjien ja soveltajien välillä sekä tehdä ergonomian periaatteita ja käytännön sovelluksia tunnetuksi suurelle yleisölle. ERY:n tarkoituksena on edistää alan tutkimusta, koulutusta ja tiedonvälitystä sekä tukea käytännön ergonomiatyötä.

ERY:n ylintä päätäntävaltaa käyttää vuosikokous, joka järjestetään yhdistyksen sääntöjen mukaisesti kaksi kertaa vuodessa. Vuosikokous hyväksyy mm. yhdistyksen toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä valitsee hallituksen puheenjohtajan ja muut jäsenet.

Yhdistys panostaa toiminnassaan kansalliseen ja kansainväliseen ergonomiatiedonvaihtoon ja ergonomia-asiantuntemuksen verkostumiseen. Yhdistys seuraa ergonomian kansainvälistä standardointityötä ja osallistuu kansallisen ergonomiakoulutuksen kehittämiseen.

ERY järjestää vuosittain kevät- ja syysseminaarit, joissa tarkastellaan ergonomian ajankohtaisia ilmiöitä ja kysymyksiä. Yhdistys julkaisee myös jäsentiedotetta, joka ilmestyy vuosittain 4 kertaa yhdistyksen verkkosivuilla. Lisäksi Ergonomiayhdistys myöntää vuosittain ergonomia- ja opiskelijapalkinnot sekä jakaa matka-avustuksia.

Ergonomiapalkinto jaetaan vuosittain henkilölle, ryhmälle tai organisaatiolle, joka on edistänyt ergonomiaa esimerkillisesti.

Opiskelijapalkinto jaetaan vuosittain ergonomian alaan liittyvälle perustutkinnon opinnäytetyölle.

ERY hoitaa Suomessa Eurooppa-ergonomin pätevyyshakemukset. EU-vaatimusten mukaan hyväksytty ergonomin pätevyys merkitään EU:n rekisteriin (CREE, Center of Registration of European Ergonomists).

Em. palkintojen ja avustusten hakuajat ovat nähtävissä ”Ajankohtaista” sivulla hakuajan alkaessa.

Yhdistyksen säännöt löydät oheisesta tiedostosta (pdf-dokumentti):

(päivitetty 23.1.2018)

Yhdistys