Opinnäytetyökilpailu

Suomen Ergonomiayhdistys ry (ERY) palkitsee vuosittain yhden suomalaisen ergonomian alaan liittyvän yliopisto- tai ammattikorkeakoulutasoisen perustutkinnon tai muun opinnäytetyön 500 euron suuruisella opiskelijastipendillä.

Opiskelijapalkintoa voivat hakea opiskelijat, joiden ergonomian alaan liittyvä yliopisto- tai ammattikorkeakoulutasoinen perustutkinto tai muun opinnäytetyö on valmistunut ja hyväksytty palkitsemista edeltävänä vuonna.

Opiskelijapalkinnon myöntämisessä arvioidaan opinnäytetyötä seuraavista näkökulmista:

  • tieteellinen arvo
  • käytännöllinen arvo
  • innovatiivisuus
  • ajankohtaisuus

Opiskelijapalkinnon saajan päättää ERY:n hallitus. Opiskelijapalkinnon saajan julkistaminen ja palkitun opinnäytteen esittely tapahtuu ERY:n kevätkokouksen yhteydessä.

Opiskelijapalkinnon saajan edellytetään kirjoittavan tiivistelmän opinnäytetyöstään julkaistavaksi ERY:n verkkosivustolla.

Palkittuja töitä

Vuosi 2017

Asta Rahkonen ja Heidi Virkkunen: ”Tuki- ja liikuntaelimistön fyysisen kuormituksen analysointi suurtehoimuroinnin aikana”. Valinnan perusteluiksi esitettiin seuraavaa: Suurtehoimuroinnin kuormituksen arviointi on konkreettinen, fyysiseen ergonomian kehittämiseen liittyvä aihe. Opinnäytetyössä menetelminä olivat liikeanalyysipukuun perustuva liikeanalyysi ja strukturoitu kysely. Käytetyt tutkimus- ja analyysimenetelmät ovat tämän laajuiseen opinnäytetyöhön soveltuvia ja relevantteja, ja tulokset kahden eri työtavan työasennoista on havainnollisesti esitetty. Opinnäytetyö antaa perusteltuja, konkreettisia kehitysideoita teollisuusimuroinnin kuormittavuuden vähentämiseen. Opinnäytetyön lyhennelmä on luettavissa täältä.

Yhdistys